Bulong móng thi công theo bản vẽ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dầu Khí Golden Sea