Bích neo trụ đơn

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dầu Khí Golden Sea